uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Poortaarde

betekenis & definitie

faecaliën, vooral als mest beschouwd, van poort in den zin van stad, dus stadsgrond, dan stadsvuil, dan drek, zie Verdam. Wagenaar, Amsterd. 3, 512; „Tegenwoordig. wordt de stoffe uit de Privaaten, onder den naam van Poortaarde, voor Stadsrekening... verpagt” ; Langendijk, Ged. 357: ,,’k Wijs u dan hoe dat men kalcineert, En poortaard van een hond tot zilver laboreert (in de chemie)”.