uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Piesjes

betekenis & definitie

(In — kappen, snijden enz.) in stukjes snijden enz. ’t Is het fra. pièce of eng. piece ; Langendijk 2, 120: „Och was men heer maar hier, Hy zou je lui wel gauw ’an duizend piesjes kappen”; Rusting, Volgeest. Werken 1, 250: „Ik zal je aan duizend piesjes rijten”; Fokke Simonsz, Boert.

Reis 2, 271: „Zoodat zijn manes, of nablijvende geest, zoo ze deelbaar ware, door al dat trekken en plukken haast in piesjes gescheurd zou zijn”. Toen de Engelsche cakes in ons land verschenen, waren onder de eerste soorten de menschenpiesjes (mince pieces = kleine stukjes). Piesje ook voor beetje, weinig; Bouman, Volkst. N. Holl.: „Er zat nog maar een klein piesje wol op dat lam”. Een dubbele verkleinvorm heeft men nog in een klein piezeltje, b.v. ironisch: Als ’t gemerkt wordt zal hij een aardig piezeltje krijgen = geen klein beetje.

In lijsten voor inkomende rechten enz. vond men vroeger wel ps voor : stuk (Gr. Placaatboek).