uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Pedel

betekenis & definitie

bode, dienaar aan een academie, uit hgd. Pedell, dat komt van ’t mlat. bidellus, bedellus, pedellus, bode, gerechtsbode, 'twelk in ’t fr. bedeau, eng. beadle, werd.

Het mlat. is weder ontleend aan ’t germ. en wel aan ohd. bital, pital, mhd. bilel, afgeleid van ’t ww. bitten, verzoeken, hier noodigen, dagvaarden. Beets, C. O. 231: „Het slachtoffer (de examinandus) ... volgde den pedel, die hem de deur der medische faculteitskamer ontsloot. . . . De pedel trad de kamer deftig binnen, en kwam de kamer deftig weer uit. De gedaagde ging zijn vonnis hooren”.