uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Pal staan

betekenis & definitie

eig. te pal staan, d. w. z. stevig, vast, onbeweeglijk staan (verg. schrap zetten, schoor staan, kant schaven enz.): eig. gezegd van raderen of andere machinedeelen, en de machine zelf. Later heeft het woord ook nog een ruimere toepassing gekregen: Pal in de zon zitten.

Vroeger; te pal komen, raken, zijn = in den klem raken, verkeerd te pas komen. v. Vloten, Kluchtsp. 1, 168: „Elck mach hem bet wachten voor sulcken misval. Soo raect hy niet ter pal”. Het woord pal = staak, klamp, stutsel, wordt wel verklaard als overgenomen uit fra. pal, lat. palus, gen. pali, ons paal, doch zekerheid is er niet.