uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Ontfermen

betekenis & definitie

erbarmen, twee woorden met eenzelfde bet. en verwante afkomst. Het tweede is uit het hgd. overgenomen en moet gevormd zijn uit een ww armen, medelijden hebben en het voorvoegsel he (bij), verg. hang naast angstig en eng, b(e)lijven, b(e)lusschen; het got. kent dat ww. als arman, te vergelijken met lat. misereri naast miser (ellendig).

Ontfermen, waarnaast in het limb. dialect ervarmen, is het overeenkomstige woord met een ander voorvoegsel gevormd. In het limb. ervarmen is de b in v overgegaan, zooals ook bij avond, naast hgd. Abend; erven naast erben; de vorm ontfermen (verg. ster — star, oer — Var enz.) vertoont ook een wisseling van b in v (verscherpt na t), waarvoor geen verklaring is, zoodat Prof. J. H. Kern {Limb. Serm.) veronderstelt, dat dit ont in de plaats is gekomen van een ander voorvoegsel op een klinker of r (hier dan wel er).