uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Misschien

betekenis & definitie

mnl. miscien, messcien, mascien, machscien, machgescien; oorspronkelijk een bijzin: het mag geschieden, verg. het fra. peut-être. Mogen was vroeger = kunnen, nog te zien in vermogen, macht, vermogend, v. d.

Venne, Tafereel v. d. Belach. Wer. IV: „Het soude mach-schien wel hebben kunnen wesen”. Vroeger ook in de bet.: wie weet, b.v. Vondel 9, 172: „Gaet heenen, spreeckt den vorst: misschien wat ghy verwerft”; Camphuyzen, Ps. 27, 11 : „Weest getroost, misschien wat Godt haest doet”.

Op dergelijke wijze vindt men mogelijk gebruikt, b.v. Huygens, Daghwerck 1306: „Mog’lick wat ghy van gewicht. . . vindt”.