uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Mest

betekenis & definitie

mist, ook wel mes, manl, of onz„ mnl. mist, mest, mis, mes, misse vr., ohd. mist, go. maihstus. Er'is dus een gutturaal voor de s verdwenen; het is verwant met lat. mingo (genasaleerd) = wateren.

Mestvaalt, een soort platte, vierkante mesthoop; vroeger ook mestfaalte; vaalt misschien verwant met lat. palus (gen. paludis) = poel.