uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Malen

betekenis & definitie

Wie het eerst komt, het eerst maalt; later wel schijnbaar verbeterd in het eerst maant, daar men dacht aan om geld komen en manen. In de oudere maatschappij, toen men meer brood zelf bakte, en ’t meel bij den molenaar liet malen, wat trouwens in de dorpen nog gebeurt, was dit spreekwoord zeer pakkend; malen is dan hier bij overdracht voor zijn koren gemalen krijgen.

In het Utr. Placaath. 3, 799 h leest men: „De moolenaars (zullen) gehouden wesen, het koorn, het welck eerst op de moolen gebragt wort, eerst te maaien, zonder ymand, die nakomt, te praefereeren voor den geenen, wiens koorn eerst ter moolen is gebragt”.