uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Joost

betekenis & definitie

(Dat mag — weten!) Dat mag de duivel weten ! Joost komt nog in vele derg. uitdrukkingen voor, ook in den vorm Joos; de laatste vorm is de oudere en juistere, daar de naam komt van een Chineesche Godheid, of het beeld daarvan; bij ons kreeg het langs de bet. van afgod die van duivel. De t kwam er bij, omdat men aan den mansnaam Joost dacht.