uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Jas

betekenis & definitie

benaming van den troefboer in zeker kaartspel, dat zelf naar den hoofdkaart Jassen genoemd wordt; waarschijnl. verkorting van den voornaam Jasper, vroeger zeer algemeen, die o. a. veel in oude tooneelspelen voorkomt als naam voor den knecht. Vgl. den naam Zwarte Piet (hgd. schwarze Peter) voor schoppenboer.