uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Hommeles

betekenis & definitie

(’t is er —, ’t is — tusschen twee personen, — hebben met iemand) = ruzie, in de war, niet in orde. Het is wel afgeleid van den naam van een zeer oud, zeer dikwijls en lang nog herdrukt tooneelstuk: Homulus, doch de inhoud daarvan geeft geen steun aan deze afleiding.

Het wordt nu wel beschouwd als een genitiefvorm van het ww. hommelen, een gonzend geluid maken dat wel verwant zal zijn met het woord hommel, mannetjesbij, of bijzondere bijensoort; in dat geval zou het te vergelijken zijn met bromme(n)s, gromme(n)s krijgen. Ook wordt het wel in verband gebracht met de, veelal Bargoensche, termen op es als bonket, luikes, sjakes enz. Huygens 1, 603: „Hoe ist er, hommeles?” Bohn-Beets, O. Buurt 61:„Na mevrouws dood is het met mijn juffrouw en haar broer altijd hommeles geweest”.Voor het ww. hommelen zie b.v. Querido, Jordaan 239: „Negotie-zorgen die zijn hoofd door-hommelden.”