uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Helm (Met den — geboren zijn)

betekenis & definitie

eig. met een der geboortevliezen om het hoofd ter wereld komen,overdr. een gelukskind zijn, vroeger bepaaldelijk: de gaaf hebben om spoken, en de toekomst, vooral ongelukken, te zien. Aan dat vlies, en het feit, daarmede geboren te worden, werd een bijgeloovige waarde gehecht.

Zie hierover v. And fel, Volksgeneesk. 117, en Diekens, David Copperfield 1 vlg.; Wolff en Deken, S. Burgerhart 317: „Zy is, zegt zy, „met een Helm geboren, en kan kwaad zien””; Bergmann, Nov. 121; „Zijn brood gewonnen hebben, als men opstaat... gij zijt waarlijk met eenen helm geboren!”