uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Heiligmaker

betekenis & definitie

ook hijlikmaker; Ie huwelijksmakelaar; 2e benaming van een soort gebak (platte stukken honigkoek met pitten, snippers en succade er op), welke nu nog in ’t voorjaar verkocht wordt, en vroeger in den bruidstijd gebruikt werd. Hijlik is een bijvorm van huwelijk (zie o. d. w.) ; de vorm heiligmaker is ontstaan door volksetymologie.

Ook in 't fra. kent men gâteau d'entremetteur. Niet onmogelijk is, dat deze koek vroeger bij voorkeur gebruikt werd als huwelijksbelofte; immers vroeger was het geven van een koek even bindend als een trouwbelofte (zie hierover o. a. De Roever, Van Vrijen en Trouwen 115). Zooleest men in v. Breugel, Cluchten 1, 12: „Achter de Cramen in een hoeck Daer was tversoec, tot het sterven saem te leven Doen ick op trou u een peperkoeck ginc geven En smulden die even, eer wij scheyden van een.”