uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Hachje (Het) kwijt zijn

betekenis & definitie

er bij inschieten. Hachje beteekent hier leven, bij overdracht; eigenl. een stuk, in den zin van lekker brokje, prooi; de oorspr. bet. is toch: afgesneden stuk, vooral van eetwaren, b.v. bij Langendijk (II, 267) : „een hagje ham".

Uit de beeldspraak van een beest, dat een stuk vleesch verliest, kon de latere bet. komen.Hachje komt van hachtje voor haftje (vgl. gracht, hechten, kocht), van een ww. dat verwant is met heffen, dat vroeger ook houwen, slaan beteekende. Hachje ('t Is een) is van onbekende oorsprong en heeft de volgende beteekenissen: jonge persoon, moedige, ondeugende knaap, waaghals, belhamel, moedige kerel.