uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Haberdoedas

betekenis & definitie

een klap, waarschijnlijk uit habe du das (= dat is voor jou) verbasterd. Verg. b.v. een uitdrukking voor klap: watjekal, watjekau of door metathesis kaljewau (wat je praat, misschien = wat klets je ?); by L a n g e n d ij k: Watjekal voor kletspraat; verder kauwjijze = drek (zie d. w.); stabytje = stok, knuppel (v. d.

Venne); Lijsje waar is Jan = manziek meisje (Bredero) enz. ’t N. Wdb. vermoedt den oorsprong in een gezegde van een „mof” in een klucht Ook komt voor: haberdas = hab' er das in gelijke bet. Tuinman, Spreekw. 1, 192. Er komen nog andere verbasteringen voor, in ’t barg. appeldoedas, en bij Brusse, Boefje 161: labberdoedus, ook wel barg. en waarschijnlijk onder invloed van lap, ook = klap.