uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Gevaarte

betekenis & definitie

mnl. gevoerde, gevaerte, gevaert, afleiding van varen met collectieve bet.; in ’t mnl. en nu nog in Z.-Ned. = te zamen reizende personen, reisgezelschap, gevolg, stoet; uit de bet. varen = te werk gaan kwam in ’t Z.-Ned. die van: drukte, gedoente, en ook van gereedschap, werktuig, met bijbeteekenis van groot, zonderling; in N.-Ned. benaming van al wat buitewoon groote afmetingen heeft, niet alleen voortbrengselen door menschenhanden gemaakt, maar ook van voorwerpen in de natuur als rotsen, bergen enz. Vgl. wolkgevaarte.