uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Gekscheren

betekenis & definitie

den gek scheren, ontleend aan een oude gewoonte om krankzinnigen het hoofd te scheren. Eerst zeide men zonder persoon erbij: den gek scheren, Langendijk 2, 78: „Ei scheer den gek niet meer”; daarna, waarschijnlijk naar analogie van spotten: d. g. sch. met iemand (vgl. den draak st. m. i.), en ook d. g. steken m. i., misschien in verband met de uitdrukking met draak, of in verband met uitdrukkingen als: iemand van den steen snijden, waarbij men aan een te verwijderen abces of derg. dacht.

In iemand voor den gek houden slaat gek op het voorw. In: de gek komt uit de mouw, den gek in de mouw houden, is gek = de gekstaf, d. i. het stafje met aan ’t eind een zotskapje. Naast deze uitdrukkingen komt nog voor gekken met iem. of iets, eig. als een gek doen, gekheid maken. Vroeger zei men ook: den gek maken, waarbij maken de gewone uitdrukking was voor spelen van een rol; zoo zeide men: een goeden koning maken — goed als koning spelen.