uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Gaanderij

betekenis & definitie

galerij, vroeger ook gaalderij. Dit woord is uit fra. galerie overgenomen als galerij en daarna vervormd; bij den vorm gaanderij is waarschijnlijk de volksetymologie aan ’t werk geweest, hoewel een nieuw gevormd woord van gaan naar analogie van eterij, gieterij, smederij niet ondenkbaar zou zijn.

Het woord zou volgens Dietz, Wtb. 1, 199 de volg. geschiedenis hebben. Het grie. galè, een soort galerij zou een mlat. galea hebben gegeven, dat ons galei werd (overgang van galerij tot lang soort schip is niet vreemd, verg. ons: schip van een kerk, tegenover de zijbeuken): uit van galea afgeleid galera, dat fra. galère gaf, zou weder galeria zijn voortgekomen. Tegen dezen, zeker niet onromantischen hoewel mogelijken gang van zaken, zou men kunnen aan voeren het door Littré (1. 1821a) genoemde ofra. galilée, uit mlat. galilaea, (een bijvorm, en misschien ouder) van galeria, en dat kerkportaal beteekent.