uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Etgroen en etmaal

betekenis & definitie

beide gevormd met een voorvoegsel ed, als onverbuigbaar woord et geschreven, dat in het oud-germ. veel voorkomt met de bet. terug, voeder; de oorsprong verder is onbekend. Het eerste woord beteekent het groen, dat na het maaien weder opkomt, etgras; het tweede een tijdruimte van 2 X 12 uur, eig. de weder terugkeerende tijd (want maal, go. mei = tijd, geschikte tijd en dan etenstijd).