uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Draak (Den) steken

betekenis & definitie

met iemand of iets, iemand voor den gek houden, spotten met iets. Afkomstig van het feit, dat in processies en optochten een zeer gewoon bestanddeel was Sint Joris met den draak, d. w. een man te paard met een lans stekende in een voor hem uitgereden draak, en er ook bij de schuttersfeesten een soort spel werd gehouden of vertooning gegeven van St.

Joris met den draak (Oude Tijd 1872, 136). Den draak steken is dan waarschijnl. gelijk te stellen met: sollen, eig. het spelletje van draak steken met iemand doen, hem behandelen als een weerlooze, een speelbal. Den overgang kan men waarnemen in een zin als deze V. Ijk, Scheepsb. 261: „Wat modus heden de Franschen in ’t Vlagge voeren houden, is mij onbekent, en meen ook dat hier omtrent geen vasten Regel werd gehouden ; maar dat, volgens *t spreekwoord, zoodanig de Schilder wil, St. Joris den Draak mag steeken.”