uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Doodverf

betekenis & definitie

doodverven. Behalve de het. lijkkleur, en lijkkleurig of bleekmaken, hebben deze woorden ook die van grondverf, ook schets, en in grondverf schilderen, ook schetsen, terwijl het ww. overdrachtelijk is gaan beteekenen: kenschetsen, en voorbestemmen.

Doodverf, eng. dead colour, was de technische term voor de verf (veelal één kleur. b.v. bruin,) waarin een teekening of schilderij werd geschetst, dus alleen de lijnen en schaduwpartijen, waarover daarna in kleuren werd gewerkt. V. Mander, Grondt d. Schilderconst 12, 5: „Dus schilderende dees werck-ghesellen, Hun dinghen veerdich in doot-verwen stellen”; Loosjes, M. Lijnslager 2, 327: „De gelijkenis, die het beeld reeds in de doodverwe had.” In de oude uitdrukking: de doodverf zetten, is natuurlijk de werkelijke lijkkleur bedoeld. '