uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Cijns

betekenis & definitie

mnl. cijns, uit het lat. census, schatting, belasting, van een ww. censeo, oordeelen, schatten. Zooals bij accijns vermeld is, had het woord invloed op den vorm en de bet. van dat woord, en is het zelf somtijds daardoor in een gewijzigde bet. gebruikt.

Nu is in N.-Ned. het woord cijns in zijn eigenlijke bet., evenals de samenstellingen cijnsbaar, cijnsplichtig e.a., alleen nog maar als historische term in gebruik; doch in overdrachtelijke bet., en dan meest dichterlijk, vindt men ze nog veel, b.v. iemand den cijns zijner hoogachting brengen, enz.