uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Canon

betekenis & definitie

’t lat. woord, wet. regel, richtsnoer, bepaaldelijk kerkelijke beslissing betreffende het geloof of de tucht. In verschillende bet. o.a. naar de bijgevoegde bepaling.

C. der H. Schrift — lijst der als door God ingegeven beschouwde boeken, tegenover de apocriefe; C. d. Heiligen — lijst der door de R. K. K. erkende heiligen; C. der mis — alle gebeden en plechtigheden, die de mis uitmaken, ook geschrift, een gebed uit de mis bevattend, dat op het altaar voor den priester wordt neergelegd. Canones = kerkelijke leerstellingen en voorschriften: C. apostolici = leerstellingen der Apostelen; C. conciliorum = leerstellingen en voorschriften der kerkvergaderingen, enz.

Hiervan o.a. Canoniek recht = kerkelijk recht, door kerkvergaderingen en pausen vastgesteld.In de muziek benaming van een compositie waarin de verschillende stemmen of instrumenten een of meer maten na elkaar aanvangende dezelfde melodie hebben; een voorb. hiervan is b.v. het bekende: „De bezem, de bezem, wat doet men er mee, enz.”