uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Boekstaven

betekenis & definitie

de letters van een woord opnoemen, spellen (nu nog in Gron.), iemand leeren spellen (verouderd), iemand iets letterlijk voorzeggen (als voren), in letters uitdrukken, opstellen, neerschrijven (meest in verheven stijl), met de stukken aantoonen, met bescheiden staven (min gewoon). Zoo was den eed staven, den eed voorzeggen, formuleeren, bevestigen.