uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Aalmoes

betekenis & definitie

mnl. aelmosene, aelmoesene, later ook aelmisse, aelmis, uit mlat. eïeëmosyna, het grieksche elcèmosunè, dat medelijden beteekent; bij ons had het woord eerst de bet. van: liefdegift, later ook van al wat aan iemand als aan een behoeftige wordt geschonken. Een bijzondere beteekenis had het vroeger nog, nml. die van: de snede brood, later het houten bord, waarop men den armen overgeschoten eten gaf (Kil.).