kepala kampong betekenis & definitie

kepala kampong [dorpshoofd]. Uit Sanskriet kapala(m): hoofd + Maleis kampong, dus kamponghoofd.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946