Ulrich model betekenis & definitie

Het Ulrich model is afkomstig uit het boek ‘’HR Champions’’ (1997), geschreven door Dave Ulrich. In zijn (nog altijd zeer invloedrijke) boek geeft Ulrich onder andere dit model, waarmee hij vier verschillende kwadranten onderscheid waar een goede HR-afdeling mee bezig moet zijn. Voor iedere kwadrant is een andere rol nodig.

Het Ulrich model dient met name om de toegevoegde waarde van HR aan te tonen. Het Ulrich model bestaat uit twee assen: een horizontale en een verticale as. De horizontale as geeft aan waar de activiteiten op gericht zijn, met links de processen (procesoriëntatie) en rechts de mensen (mensenoriëntatie). De verticale as staat voor de focus en heeft als twee uiteinden bovenaan de strategische focus (lange termijn) en onderaan de operationele focus (korte termijn). Door het kruisen van deze twee assen ontstaan er vier kwadranten. Deze geven het volgende weer:

Linksboven (strategisch en processen): Strategic Partner, gericht op strategisch management. De toegevoegde waarde ligt met name bij de toekomst van een organisatie op HR-gebied, bijvoorbeeld door de link tussen de bedrijfsstrategie en de HR-strategie te versterken en strategische beslissingen op het gebied van personeel en organisatie te nemen.

Rechtsboven (strategisch en mensen): Change Agent, gericht op verandermanagement. De toegevoegde waarde ligt bij het creëren van een flexibel werknemersbestand dat in staat is zich aan te passen. Hierbij valt te denken aan een cultuurverandering en aanpassing aan een dynamische markt.

Linksonder (operationeel en processen):
Administrative Expert, gericht op het goed inrichten en gebruiken van verschillende HR-processen binnen de organisatie. De waarde van deze rol ligt bij het administratieve gedeelte: het voor anderen efficiënt maken van bepaalde HR-instrumenten of processen, bijvoorbeeld het prestatiemanagement.

Rechtsonder (operationeel en mensen):
Employee Champion, gericht op alle werkzaamheden op het gebied van de werknemer. De toegevoegde waarde ligt op het creëren van betrokkenheid bij medewerkers en een competent werknemersbestand.