Synergie betekenis & definitie

Synergie is het principe van 1 + 1 = 3. Twee acties of instrumenten hebben samen meer effect dan individueel. Een voorbeeld van synergie in HR-perspectief is het gebruiken van meerdere HR-instrumenten die samen leiden tot hogere prestaties van zowel de werknemer als van de organisatie.

Het woord synergie is afgeleid van het Griekse woord ''synergia'', wat zoiets als samenwerking betekent. Synergie houdt in dat individuele acties apart niet hetzelfde effect hebben dan wanneer zij samengevoegd zouden worden. Een voorbeeld uit de HR-wereld is bijvoorbeeld dat prestatiemanagement in de ene organisatie en een goed arbeidsvoorwaardenbeleid in een andere organisatie, twee verschillende effecten hebben op prestaties van medewerkers en uiteindelijk in de prestaties van een organisatie. Maar wanneer beide HR-instrumenten in één organisatie in combinatie gebruikt zouden worden, zou het effect op de prestaties groter zijn. Bijvoorbeeld omdat een goede beoordeling (vanuit prestatiemanagement) zou kunnen leiden tot een hoger salaris of een bonus (arbeidsvoorwaardenbeleid).

Door de krachten van twee instrumenten te bundelen, is het effect dus groter.