Stanford-gevangenisexperiment betekenis & definitie

Het Stanford-gevangenisexperiment is een spraakmakend sociaal psychologisch experiment uit 1971, in de kelders van de Stanford Universiteit in Californië, Amerika. De leider van het experiment was Philip Zimbardo, een Amerikaanse sociaal-psycholoog. Met dit onderzoek wilde hij de kracht van de sociale situatie laten zien.

Tijdens het Stanf0rd-gevangenisexperiment werden vierentwintig psychisch stabiele studenten van de Stanford University willekeurig in twee groepen verdeeld: een groep gevangenen en een groep bewakers. Twee weken lang zouden zij verblijven in een namaakgevangenis in de kelders van de universiteit. De bewakers kregen als opdracht de orde te bewaken, maar daarbij geen geweld te gebruiken.

Al snel gebruikten de bewakers het opdrukken met één hand als straf voor de gevangen. Korte tijd later werden de gevangen met brandblussers neer gespoten, eenzaam opgesloten en moesten zij zich zelfs publiekelijk uitkleden. Na korte tijd was een duidelijke toename in agressie van de groep bewakers zichtbaar en werden de gevangen steeds onderdaniger. Op een bepaald moment begonnen de bewakers 's nachts met het mishandelen van de gevangenen, omdat ze dachten dat de onderzoekers dan niet keken. De meerderheid van de studenten kon geen onderscheid meer maken tussen de rol van bewaker en hun eigen ik.

Het Stanford-gevangenisexperiment werd na zes van de veertien dagen stilgelegd toen een nieuwe collega van Zimbardo, Christina Maslach, zware kritiek had op de mensonterende omstandigheden van het experiment. Maslach was de eerste van vijftig buitenstaanders die moeite had met de moraal van het onderzoek.

Dit experiment is een klassiek voorbeeld geworden van hoe de sociale situatie, het gedrag en gevoel van mensen kan veranderen. Het toont volgens de onderzoekers aan dat ieder mens in een sadist kan veranderen; enerzijds doordat mensen denken dat zij er straffeloos van afkomen, anderzijds door de sociale druk van een groep.

Gepubliceerd op 07-05-2015