Twan Akkers

MSc Human Resources

Gepubliceerd op 11-02-2021

Scientific management

betekenis & definitie

Scientific management, ook wel bekend onder de naam Taylorisme, is een managementstroming die zich richt op de wetenschappelijke inrichting van bedrijfsprocessen op de werkvloer. De grondlegger van scientific management is Frederick Taylor, die arbeid puur als iets analytisch zag.

Scientific management vond zijn oorsprong eind 19e eeuw. In het begin van de 20e eeuw vierde scientific management zijn hoogtijdagen. Volgens aanhangers zou werk veel meer rationalistisch geanalyseerd moeten worden: prestaties moeten gemeten worden en het moet arbeiders makkelijker gemaakt worden.

De gedachte achter scientific management is om zo efficiënt mogelijk te werken door met name zo efficiënt mogelijk te produceren. Taylor beschouwde de arbeider als een 'economic animal': als een egoïstisch, niet sociaal individu dat er de voorkeur aan geeft dat het management het denkwerk verricht voor zover het om arbeidsvraagstukken gaat. Arbeiders moesten worden aangespoord om te presteren. Door te werken met prestatiebeloning (beloning naar productie) wilde hij dit onder andere stimuleren. Andere kenmerken van scientific management zijn: standaardisatie, het splitsen van taken en de strikte meting en toepassing van tijdsnormen.

Scientific management is in de tweede industriële revolutie erg belangrijk geweest. Door de efficiënte werkwijze werden kosten gedrukt en was het mogelijk om een hogere levensstandaard te bereiken. Autofabrikant Ford kon door de implementatie van Taylorisme bijvoorbeeld goedkopere auto's produceren (dankzij de lopende band). Er is echter ook veel kritiek: mensen werden gebruikt als robots (elke vorm van denken werd uit het werk gehaald), mensen konden zich niet ontwikkelen en er ontstond weinig persoonlijke voldoening.

Tegenwoordig is er meer aandacht voor ontwikkeling, voldoening, ontplooiing en kennis van medewerkers. Het originele scientific management principe wordt dan ook weinig echt meer toegepast. Wel zijn er nog bedrijven waar je onderdelen van het Taylorisme herkent, bijvoorbeeld McDonalds.