Schumpeter Shock betekenis & definitie

De Schumpeter Shock (Engels: Schumpeterian Shock) is de benaming voor een fenomeen waarbij grote en belangrijke innovaties in producten of processen de oorzaak zijn van de ondergang van bedrijven of hele industrieën. Hoewel de term al in 1942 bedacht werd, is de term nog altijd goed toepasbaar in verschillende gebieden.

Het fenomeen is vernoemd naar de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883 - 1950). Hij werd vooral bekend door zijn ideeën over innovatie als creatieve destructie. Het idee van Schumpeter was dat de succesvolle ontwikkeling van nieuwe ideeën en technologieën, de bestaande vernietigen. Volgens hem was constante technische innovatie de enige manier waarop de welvaart kon toenemen. Deze theorie licht hij voornamelijk toe in zijn boek uit 1942, genaamd Capitalism, Socialism and Democracy (Kapitalisme, Socialisme en Democratie), waarin hij ook de theorieën van Karl Marx bespreekt. Schumpeter was van mening dat innovaties zorgden voor een tijdelijk monopolie op een bepaalde markt, maar dat dit al snel weer zou verdwijnen omdat andere marktspelers deze innovaties zouden overnemen of imiteren om ook succesvol te blijven. Volgens Schumpeter waren deze innoverende prikkels noodzakelijk om de markt te laten blijven ontwikkelen.

Een mooi voorbeeld van een Schumpeter Shock is de manier waarop de ontwikkeling van mobiele telefoons en digitale camera's de industrie van foto-ontwikkeling min of meer teniet gedaan heeft. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de opkomst van het internet (denk aan de ondergang van bepaalde winkels die geen webshop ontwikkelden of de ondergang van Hyves door Facebook) en de lopende band bij Ford waardoor aan de ene kant een stuk minder arbeiders nodig waren maar het ook zorgde voor een eerste vorm van massaproductie (Fordisme).

Gepubliceerd op 09-09-2016