Organizational Citizenship Behavior betekenis & definitie

Organizational Citizenship Behavior (OCB) staat voor gedrag van medewerkers dat zeer wenselijk is binnen een organisatie. Het is een term die met name in de Verenigde Staten veelvuldig gebruikt wordt. Een goede ''burger'' op het werk gaat verder dan zijn aangewezen taken om collega's en de organisatie verder te helpen.

De term citizen staat in het Amerikaans voor ''burger'', als in: burger van een stad en in dit geval van een organisatie. In het Nederlands zou dit gewoon een medewerker zijn.

Medewerkers hebben een bepaald psychologisch contract met hun werkgever. Hieruit volgen verwachtingen van werk, betrokkenheid en beloning. Naast een psychologisch contract bestaat er ook een arbeidsovereenkomst waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Indien alle medewerkers binnen de organisatie alleen maar zouden doen wat formeel is vastgelegd in hun contract, zou de organisatie zeer middelmatig presteren. Om echt te presteren en boven de rest uit te steken is er meer nodig dan dit. Daarom is het belangrijk om te streven naar medewerkers met ''Organizational Citizenship Behavior''. Medewerkers met dit type gedrag zijn bereid collega's te helpen en meer te doen dan formeel vastgelegd.

Medewerkers kunnen elkaar onder andere helpen met het geven van advies, ondersteunen bij bepaalde taken, conflicten op te lossen en iemand complimenten te geven. Indien een medewerker geholpen wordt door een collega, ontstaat er reciprociteit (wederkerigheid) en wil men iets terugdoen voor die collega. Dit versterkt de werkrelatie. Goede werknemers met sterke werkrelaties zijn meer gemotiveerd om effectief en efficiënt aan het werk te gaan. Bovendien ontstaat er sterk onderling vertrouwen en dit heeft weer een sterk positief effect op prestaties.

Medewerkers moeten hier echter wel de mogelijkheden voor krijgen. Autonomie beïnvloedt de relatie tussen OCB en prestaties bijvoorbeeld zeer sterk. Hoe meer autonomie in het werk, hoe groter de OCB en prestaties van een medewerker.