Offboarding betekenis & definitie

Met offboarding wordt vaak het afscheid nemen van een medewerker bedoeld. Letterlijk betekent het ''het van boord laten van''. Het proces begint als een medewerker heeft aangegeven te gaan vertrekken, of gedwongen vertrekt. Het betreft niet alleen administratieve processen maar ook een nette afwikkeling van een dienstverband.

Offboarding werd lange tijd ondergeschikt verklaard aan onboarding. De laatste tijd is offboarding echter aan een inhaalslag bezig. Vertrekkende mensen worden vaak als niet zo belangrijk gezien, ze verlaten tenslotte de organisatie. Maar het effectief afhandelen van offboardingprocessen blijkt een positief effect te hebben op het aantrekken en behouden van talent. Niet alleen keren medewerkers die nu vertrekken wellicht in de toekomst graag terug naar de organisatie, bij een goede offboarding is de kans dat men een positief gevoel overhoudt aan de organisatie en dit altijd zal uitdragen naar anderen (zie: het verjaardagsprincipe). Het vergroot daarmee zelfs de kans dat voormalige medewerkers andere talenten aandragen, bijvoorbeeld aan de hand van netwerken of bijvoorbeeld LinkedIn. Voormalige medewerkers kunnen ambassadeurs of ‘tegenstanders’ van jouw organisatie zijn. De manier waarop vertrekkende medewerkers behandeld zijn (offboarding) bepaald in belangrijke mate in welke categorie deze ex-medewerkers vallen.

Bovendien kan er uit een exitgesprek of interview veel informatie gehaald worden. Waarom verlaat iemand de organisatie? Wat hadden we kunnen doen om jou voor ons te behouden? Welke feedback heb je voor ons als organisatie of HR?

Offboarding geeft een duidelijk signaal af naar een vertrekkende medewerker: je bent gewaardeerd en we willen deze periode graag goed met je afsluiten. Ook het correct afhandelen van resterende betalingen, verlofdagen, concurrentiebeding etc. is hier natuurlijk onderdeel van. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt kan een goede offboarding in de toekomst het verschil maken tussen het wel of niet aantrekken van nieuw talent.