Nationaal Hitteplan betekenis & definitie

Het Nationaal Hitteplan geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden en maatregelen die gelden in de zorg rondom een periode van aanhoudende hitte. Binnen dit plan levert het KNMI informatie aan het RIVM over verwachtte hitte. Vervolgens brengt het RIVM de informatiestroom op gang richting GGD-en, brancheorganisaties en het Rode Kruis.

Het Nationaal Hitteplan heeft als doel organisaties er tijdig op te attenderen dat een periode van aanhoudend warm weer wordt verwacht. Het RIVM evalueert de berichten van het KNMI over de kans op aanhoudende hitte. Als het echt warm wordt, dat wil zeggen 4 dagen achtereen warmer dan 27 graden, wordt het Nationale Hitteplan geactiveerd. Het RIVM informeert hun achterban en regionale contacten, die via het Nationaal Hitteplan maatregelen aangereikt krijgen waarmee de gevolgen van de aanhoudende hitte kunnen worden beperkt.

Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen mensen. Met name ouderen, mensen in zorghuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht kunnen last krijgen van vermoeidheid, concentratieproblemen of benauwdheid. Ze krijgen gezondheidsproblemen door de warmte en de kwaliteit van leven gaat achteruit. Tevens is uit onderzoek gebleken dat er in Nederland elk jaar extra sterfgevallen zijn tijdens perioden van aanhoudende hitte. Het CBS heeft berekend dat er in 2010, tijdens een van de periodes met aanhoudend warm weer, naar schatting 500 mensen meer zijn overleden dan normaal.

Wanneer de buitentemperatuur langdurig boven de 25 graden Celcius is, beginnen mensen last te krijgen van de hitte. Dat geldt des te meer wanneer er ook sprake is van een hoge luchtvochtigheid, zonnestraling, weinig wind, isolerende kleding, fysieke inspanning en weinig afkoeling in de nacht. Preventieve maatregelen zijn dan noodzakelijk.

Het Nationaal Hitteplan, dat in 2007 is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, is sindsdien elk jaar gebruikt.

Gepubliceerd op 23-08-2016