Lifetime employment betekenis & definitie

Lifetime employment is het verschijnsel dat mensen hun inkomenszekerheid ontlenen aan een levenslange carrière bij eenzelfde werkgever. Het is een ander woord voor baanzekerheid. Lifetime employment is het tegenovergestelde van lifetime employability: het levenslang inzetbaar blijven, onafhankelijk van een organisatie.

Vroeger was de arbeidsrelatie gericht op de lange termijn. Werknemers bleven vaak hun hele leven bij een en dezelfde werkgever, soms in verschillende functies. De werkgever had een zorgplicht om de werknemer binnen de organisatie aan het werk te houden, waardoor werknemers hun inkomenszekerheid ontleenden aan een levenslange carrière bij hetzelfde bedrijf. De vanzelfsprekendheid dat de werkgever voor de werknemer zorgt is echter aan het veranderen.

Tegenwoordig staat het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden en zelfsturing met betrekking tot het eigen carrièreverloop centraal. Dit verschijnsel heet lifetime employability en past grotendeels binnen de duurzame inzetbaarheid: het aantrekkelijk blijven voor werkgevers en de carrière volledig in eigen hand hebben, met relatief korte dienstverbanden bij veel verschillende werkgevers als gevolg.