Kübler-Ross curve betekenis & definitie

De Kübler-Ross curve van psychiater Elisabeth Kübler-Ross geeft de vijf fases van rouwverwerking weer. Het heet ook wel het rouwverwerkingsmodel of de veranderingscurve. In de HRM wordt het ook wel gebruikt om de reacties die volgen op negatieve berichten te herkennen of te plaatsen, bijvoorbeeld bij ontslagsituaties.

Iedereen doet op zijn eigen persoonlijke manier aan rouwverwerking. Toch is er volgens Kübler-Ross een vast patroon in te herkennen. Het model kent vijf hoofdfasen: ontkenning, boosheid/frustratie, onderhandelen/vechten, depressie en acceptatie/aanvaarding.

De verschillende fasen worden afgewisseld door verschillende gemoedstoestanden. In eerste instantie zal iemand met een schok reageren: iemand is verbaasd of compleet verrast met het feit dat hij of zij bijvoorbeeld ontslagen zal worden. Al snel gaat de eerste fase in: ontkenning. Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien. Het is een natuurlijke vorm van zelfbescherming. Na de ontkenning treedt boosheid of frustratie op: 'Waarom ik?' zul je dan vaak horen. Ook kan de woede zich richten op de brenger van het slechte nieuws, bijvoorbeeld de HR-manager. Dit is een normale manier van reageren. Men zal de schuld ook snel buiten zichzelf gaan zoeken.

Na de frustratie komt de onderhandeling of het vechten. Men kan een tegenvoorstel doen of in beroep gaan tegen de beslissing, zoals het aanvechten van een ontslag bij de kantonrechter. Hierna volgt de depressie: mensen geven het op, voelen zich machteloos en gaan langzaamaan over op het zoeken naar alternatieven en nieuwe uitdagingen. Men neemt de beslissing en gaat uiteindelijk over op de laatste fase: aanvaarding van de gebeurtenis.

Mensen maken in verschillend tempo de genoemde fasen door. Sommigen blijven in een bepaalde fase steken, terwijl anderen meerdere fasen tegelijk of in een andere volgorde doorlopen. Ook is overlappingen of het overslaan van fasen mogelijk.