Job crafting betekenis & definitie

Job crafting staat voor een manier van werken waarbij werknemers delen van hun werk onafhankelijk van collega's of de werkgever op een bepaalde manier invullen. Het voordeel hiervan is dat er een betere ''fit'' ontstaat tussen de werkeisen en hun eigen mogelijkheden, behoeften en voorkeuren. Een ander woord is functieontwerp.

De term job crafting is bedacht door onderzoekers Wrzesniewski en Dutton in 2001. Doordat werknemers meer zeggenschap over hun baan hebben en delen van het werk zelf kunnen invullen, beschouwen zij hun werk als meer betekenisvol en identificeren zij zich beter met hun eigen werk. De betrokkenheid wordt hierdoor vergroot. Job crafting kan betrekking hebben op zowel de inhoudelijke als de sociale en relationele aspecten van de baan. Ook kan het plaatsvinden op individueel niveau of in samenspraak met collega's.

Centraal bij job crafting staat het eigen initiatief. Werknemers moeten proactief zijn en initiatief nemen om delen van hun werk te veranderen naar eigen behoeften en inzichten. Onderzoekers Wrzesniewski en Dutton zagen wel twee obstakels die job crafting zouden kunnen hinderen: een grote mate van taakinterdependentie en een gebrek aan autonomie door management‐ controle. Werkgevers moeten dus wel voldoende ruimte en mogelijkheden bieden voor job crafting.

Er kan besloten worden om tijdelijk wat minder tijd aan bepaalde taken te besteden, de hulpbronnen van het werk wat te verhogen of de inhoud van taken enigszins aan te passen. Job crafting kan ervoor zorgen dat het werk uitdagender wordt of dat werknemers meer betekenis geven aan hun werk. Binnen de drie dimensies van proactief werkgedrag (Parker en Collins, 2010), past job crafting binnen de derde dimensie: de fit tussen het individu en de interne organisatie (proactief persoon-organisatie fit gedrag).

Job crafting is een zeer breed begrip en wordt door onderzoekers geassocieerd met proactief werkgedrag, employability, rol-innovatie en organizational citizenship behaviour.