HR3P-methode betekenis & definitie

De HR3P-methode van Evers, van Laanen en Sipkens (1993) is een in de praktijk veelvuldig toegepast instrument om te anticiperen op toekomstige kwalitatieve ontwikkelingen op het gebied van personeelsplanning. HR3P staat voor Human Resources Performance Potentieel Portfolio.

De HR3P-methode richt zich vooral op het analyseren van de gewenste combinaties (portfolio), prestatie (performance) en potentieel. De methode is erop gericht om de beleidsvorming op organisatie/afdelingsniveau en tussen de afzonderlijke functionele afdelingen goed op elkaar af te stemmen. Het gaat om een manier van gerichte oordeelsvorming over de feitelijke personele bezetting, die op eenvoudige wijze en tegen een relatief geringe inspanning kan worden doorgevoerd.

De HR3P-methode bestaat uit vier stappen: het vaststellen van de mate van functioneren, het bepalen van het ontwikkelingspotentieel, het verrichten van een achtergrondanalyse en het kiezen van geschikte maatregelen. De HR3P-methode is simpel omdat het gaat om het invullen van een matrix, waarin je scores aan verschillende medewerkers of afdelingen kunt geven.

De HR3P-methode geeft dus zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve impressie van de huidige personeelsbeschikbaarheid en gaat tegelijk in op de toekomstige beschikbaarheid in termen van potentieel. De krachten en zwakten van het personeelsbestand zijn hiermee bovendien snel inzichtelijk te maken.