Twan Akkers

MSc Human Resources

Gepubliceerd op 11-02-2021

HR-cyclus

betekenis & definitie

De HR-cyclus geeft in feite het cyclisch karakter van HR-management op operationeel niveau weer. De jaarlijkse plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken zouden onder andere bij moeten dragen aan de ontwikkeling van het personeel en groei van de organisatie.

De HR-cyclus wordt ook vaak de gesprekkencyclus genoemd. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de HR of P&O afdeling niet direct betrokken bij de gesprekken. De gesprekken vinden doorgaans plaats tussen leidinggevende en medewerker. De HR of P&O afdeling dient meer als bewaker en beheerder van het proces. Tijdens de verschillende gesprekken in de HR-cyclus wordt gesproken over prestaties, beoordeling, beloning, ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden. De HR-cyclus kan op verschillende manieren ingericht worden. Zo is het mogelijk dat een organisatie aan het begin van een jaar begint met een doelstellingsgesprek, gevolgd door een ontwikkelings- of functioneringsgesprek en eindigt met een beoordelingsgesprek. Vaak vinden er ook tussentijdse gesprekken plaats.

De HR-cyclus zou normaal gesproken vervolgens moeten leiden tot uitkomsten voor zowel de werkgever als de werknemer. Zo kan besloten worden dat iemand goed gepresteerd heeft en hier een extra of hogere beloning voor krijgt. Ook kan het zijn dat iemand promotie krijgt (doorstroom). Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer zich verder moet ontwikkelen en een opleiding aangeboden krijgt. Vaak worden er concrete afspraken en doelstellingen gesteld in de verschillende gesprekken. Als de prestaties of uitkomsten op welke manier dan ook tegenvallen, kan ook nog gekozen worden voor ontslag van de betreffende medewerker (uitstroom).

De HR-cyclus heeft geen vaste invulling en kan bij iedere organisatie anders ingericht zijn. Overeenkomst is dat het wel altijd een cyclus van een of meerdere jaren is, waarin gesprekken plaatsvinden tussen werkgever en werknemer.