High Performance Work Systems betekenis & definitie

High Performance Work Systems (of: HPWS) zijn clusters van HR-instrumenten of activiteiten die leiden tot hogere prestaties bij medewerkers. Een cluster kan er in iedere omgeving anders uitzien, afhankelijk van de kenmerken van een organisatie. Het gaat hier om het gezamenlijk grenzen te verleggen en extra en effectief presteren.

De HPWS, in het Nederlands het beste te omschrijven als ''hoge prestaties werk systemen'', zijn vormgegeven om de vaardigheden, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen. Zodoende kan er een competitief voordeel ten opzichte van concurrenten gecreëerd worden. Een werkomgeving waarin een medewerker meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft, past hierbij.

HPWS moeten zorgen voor een sterke link tussen de strategie van een organisatie en de HR-werkzaamheden. HPWS bestaan uit verschillende HR-instrumenten die individueel toegepast worden maar toch verbonden zijn. Zo kunnen werving & selectie, prestatiemanagement en beloning samen leiden tot meer prestaties (synergie). Een sterke en effectieve implementatie van HR-instrumenten kan leiden tot meer betrokkenheid en werktevredenheid. Deze twee factoren leiden, indien aanwezig, op hun beurt weer tot beter gedrag en hogere prestaties.

Uit onderzoek van Datta, Guthrie en Wright blijkt wel dat het effect van HPWS afwijkend is in verschillende industrieën. Zo is het gebruik van HPWS minder effectief indien er sprake is van een organisatie met een hoge kapitaalintensiteit (veel machines, weinig mensen). Ook is het effect van HPWS groter in industrieën waar er sprake is van groei en veel productdifferentiatie.