ESS betekenis & definitie

ESS staat voor Employee Self Services. Hiermee heeft een medewerker toegang tot de eigen gegevens in bijvoorbeeld zijn of haar personeelsdossier. Met ESS kan een medewerker ook zelf administratieve zaken afhandelen, bijvoorbeeld en adreswijziging of aanpassing van het bankrekeningnummer.

Met ESS vermindert de administratieve last voor HR. Er kan voor gekozen worden om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de medewerker zelf te leggen of slechts een deel. Denk daarbij aan het aanvragen van verlof, indienen van declaraties, aanmeldingen voor trainingen etcetera. HR of een leidinggevende houdt de controle door bijvoorbeeld een goedkeuring te plaatsen op een declaratie of verlofaanvraag. Hierdoor weet een medewerker dat zijn of haar invoer altijd gecontroleerd wordt en pas na een goedkeuring definitief is.

Door de digitalisering van HR kan een organisatie geld, tijd, personeel en papier besparen. Door efficiƫnter te werken en dergelijke processen door de medewerker zelf te laten voltooien, kan HR zich meer en meer gaan richten op de strategische tak van sport.