Coping betekenis & definitie

Coping is de mate waarin mensen gedragingen en cognitieve en emotionele reacties vertonen om het hoofd te bieden aan de eisen die stressors aan hen stellen. Een ander woord is stresshantering. Er zijn verschillende stijlen van coping.

Iedere persoon reageert anders op stresserende omstandigheden of werkkenmerken. Toch zijn er algemene reacties of stijlen te onderscheiden. Het belangrijkste indelingscriterium is het verschil tussen probleemgerichte en emotiegerichte hantering van stresserende situaties. De Utrechtse Coping Lijst (UCL) biedt een overzicht van stresshanteringsstijlen.

Er zijn 7 stijlen die met de UCL kunnen worden vergeleken:

- Actieve probleemoplossing: het actief aanpakken en confronteren
- Palliatieve reactie: afleiding zoeken om niet aan het probleem te hoeven denken, proberen je prettiger te voelen door te roken, drinken etc.
- Vermijding: de zaak op zijn beloop laten en afwachten wat er gebeurt. Je gaat de situatie uit de weg.
- Sociale steun zoeken: troost en begrip vragen bij anderen, hulp vragen en je zorgen aan iemand vertellen.
- Depressief reactiepatroon: onder andere voortdurend blijven piekeren, zich helemaal in beslag laten nemen door het probleem.
- Emoties uiten: je spanningen afreageren en laten blijken dat je kwaad bent of ergens mee zit.
- Geruststellende gedachten gaan koesteren en positieve reframing: jezelf moed inspreken, jezelf gerust gaan stellen met gedachten dat anderen het ook weleens moeilijk hebben, dat het altijd nog veel erger kan, dat er na regen toch weer zonneschijn komt etc.

Over het algemeen zijn actieve manieren om het probleem aan te pakken effectiever dan de stijlen die gericht zijn op vermijding of blijven piekeren. Relativering en positieve reframing van situaties kan vaak nuttig zijn. Door de copingstijlen zijn sommige mensen beter in staat om te gaan met stresserende omstandigheden en werkkenmerken dan anderen.