Campus recruitment betekenis & definitie

Campus recruitment is een vorm van recruitment, gericht op het werven van jong talent. Recruitment (vaak ook werving en selectie genoemd) verwijst naar het proces van identificeren, selecteren en aantrekken van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een vacature. Campus recruitment is daarbij gericht op studenten en net afgestudeerden.

Jong talent is tegenwoordig schaars en er is sterke concurrentie van andere organisaties. Veel organisaties richten zich op jong talent vanwege de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Door het strategisch werven van jong en schaars talent, dat vaak midden in hun studie zit of net afgestudeerd is, verzekert een organisatie zich van aanwas van jonge mensen. Bovendien kunnen deze jonge mensen groeien binnen het bedrijf en in potentie een belangrijke interne speler worden.

Campus recruitment is vaak een specifieke strategie van organisaties. Vaak worden ook talenten voor toekomstige, specifieke (schaarse) posities gezocht. Door het aanbieden van stages, traineeships of startersfuncties, positioneren ze zichzelf dicht bij de bron van jong talent. Het voordeel voor de organisatie is dat jonge (net afgestudeerde) talenten vaak de nieuwste kennis hebben, productief en leergierig zijn, nog ontwikkelbaar/managebaar en relatief goedkoop zijn.

Campus recruitment kent vaak verschillende vormen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bedrijven meedoen aan bedrijvendagen, zelf workshops/lezingen organiseren, gastcolleges verzorgen of een inhousedag aanbieden.