Arbeidsmarkt betekenis & definitie

De arbeidsmarkt is een benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Arbeid staat in dit geval voor arbeidskrachten (mensen). De arbeidsmarkt kan krap (weinig aanbod van mensen, veel vraag naar mensen) of ruim (veel aanbod van mensen, weinig vraag naar mensen) zijn.

Bij een ruime arbeidsmarkt hoeven organisaties weinig investeringen en moeite te doen om geschikte werknemers binnen te halen. In een krappe arbeidsmarkt moeten organisaties er echter alles aan doen om werknemers binnen te halen en vooral binnen de organisatie werkzaam te houden.

De huidige tendens is dat de beroepsbevolking in Nederland vergrijst (steeds meer inwoners van 65+ ten opzichte van de gehele bevolking, ook wel grijze druk genoemd) en ontgroent (minder aanwas van jongeren met een leeftijd van 20 jaar en jonger). Dit betekent dat er in de nabije toekomst weinig aanbod van werknemers zal zijn, terwijl er wel een grote vraag van organisaties zal bestaan, zeker op het segment van de hoger opgeleiden. Werknemers zullen in de toekomst waarschijnlijk meer en meer uit verschillende banen kunnen kiezen en werkgevers zullen er dus alles aan moeten doen om aantrekkelijk te worden en te blijven. Dit kan bijvoorbeeld door een goed imago te creƫren, bepaalde schaarse functies een hoger loon te bieden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden te garanderen.