Toon van Meijl

Professor and Head of Department of Anthropology and Development Studies, Director Centre for Pacific and Asian Studies, Radboud University

Gepubliceerd op 10-03-2015

2015-03-10

Culturele Antropologie

betekenis & definitie

Culturele antropologie is de naam van een wetenschappelijke discipline die zich richt op de bestudering van culturele verschillen tussen mensen over de gehele wereld.

Culturele antropologie bestudeert in een cultuurvergelijkend perspectief overeenkomsten en verschillen in gedrag, opvattingen en leefwijzen van mensen in verschillende samenlevingen in heden en verleden. Culturele antropologie is zowel een beschrijvende als analytische wetenschap waarbij interpretatie en verklaring nauw met elkaar verbonden zijn. Het ultieme doel van culturele vergelijking is om voortdurend te laten zien dat ‘vreemde’ mensen even gewoon zijn als wijzelf ‘vreemd’ zijn voor andere mensen. Culturele antropologie zou daarom ook kunnen worden omschreven als de studie van het vanzelfsprekende teneinde aan te tonen dat niets vanzelfsprekend is. In antropologisch onderzoek bestaat daardoor een zekere spanning tussen het bijzondere en het algemene, wat speciale aandacht vergt voor kennistheorie en methodologie. Naast het gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken die gedrag en cultuur van buitenaf benaderen, zijn antropologen vooral gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoekstechnieken. Etnografisch veldonderzoek vormt het hart van de discipline en bestaat uit verschillende technieken zoals participerende observatie en interviews, gevalsstudie, life history, netwerkanalyse en ‘social mapping’. Deze technieken beogen een samenleving en cultuur vooral van onderaf en binnenuit te begrijpen.