Toon Gerbrands

Algemeen directeur bij voetbalclub PSV Eindhoven.

Gepubliceerd op 21-02-2015

Het verjaardagsprincipe

betekenis & definitie

Dit principe is ontstaan in de tijd van de crisis bij AZ, als gevolg van het faillissement van de DSB-bank. Door al het personeel goed en uitgebreid te informeren, stel je ze in staat om zichzelf en de organisatie te verdedigen, bijvoorbeeld op een verjaardag. Hierdoor verander je de beeldvorming.

Heel snel na het uitbreken van de crisis vond er overleg plaats binnen AZ over de vraag hoeveel informatie wij moesten verstrekken aan het personeel. Voor alle personeelsleden gelden drie overeenkomsten: ze werken bij AZ en dat genereert veel publiciteit; als medewerker word je er op aangesproken; als medewerker moet je de situatie verdedigen. Medewerkers van de NS en de Belastingdienst moeten dit herkennen. Zij worden overal aangesproken als er weer iets mis gaat op het spoor of bij de inning van belastingen. Er is maar één oplossing voor: iedereen maximaal informeren. Bij het managen van onzekerheid in organisaties zijn er drie zaken belangrijk: richting, binding en executie. Richting betekende dat wij er alles aan deden om de club te redden en te laten voortbestaan. Binding betekent als directie en management heel veel rondlopen en praten met iedereen. Beantwoord de vele vragen die er leven onder het personeel en zorg voor inspiratie en energie. Executie betekent duidelijkheid geven en beslissingen nemen, maar ook het uitvoerig informeren van het personeel over de gang van zaken. Op een verjaardagsfeest heeft dit het volgende effect: de medewerker van AZ kan vertellen dat hij de directeur heeft gesproken (binding) en dat deze concrete plannen heeft de club te redden (richting). Dan volgt het verhaal van de verdere gang van zaken en de procedures v.w.b. de curator (executie). Dat komt allemaal heel goed over. Bovendien is er nog sprake van een multipliereffect. Kortom: deel al uw informatie, want het kan geweldig helpen in de beeldvorming.