Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Gepubliceerd op 27-11-2017

Opvolgend werkgeverschap

betekenis & definitie

Hiervan is mogelijk sprake indien een werknemer bij een nieuwe werkgever hetzelfde soort werk gaat doen, dat hij daarvoor bij een andere werkgever deed. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een doorstart na faillissement, bedrijfsovername, uitzendwerk/detachering en payrolling.

Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan heeft dat diverse consequenties. Zo heeft het gevolgen voor de bepaling van het aantal dienstjaren van werknemer, de ketenregeling, proeftijd, opzegtermijn en transitievergoeding.

De opvolgende werkgever dient zich er namelijk van bewust te zijn dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de vorige werkgever meetelt in de keten, zodat al snel sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

De opvolgend werkgever kan in de meeste gevallen ook niet opnieuw een proeftijd overeenkomen.

De dienstjaren van de werknemer bij de vorige werkgever tellen mee ook voor de vraag of een transitievergoeding is verschuldigd is en bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

De lengte van het dienstverband is ten slotte ook bepalend voor de lengte van de opzegtermijn en voor het antwoord op de vraag of iemand voor ontslag in aanmerking komt bij een reorganisatie. Bij opvolgend werkgeverschap tellen de dienstjaren bij een vorige werkgever mee bij de bepaling van de lengte van de opzegtermijn en bij het bepalen van de ontslagvolgorde op basis van het afspiegelingsbeginsel.

De gevolgen zijn derhalve verstrekkend. Bovendien is inzicht van de nieuwe werkgever in de geschiktheid van werknemer doorgaans niet vereist zodat er al snel sprake is van opvolgend werkgeverschap.

De werknemer die geheel op eigen initiatief dezelfde arbeid bij een andere werkgever gaat verrichten, kan (uiteraard) geen beroep doen op dit leerstuk.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.