Tom Welzen

Planoloog

Gepubliceerd op 08-03-2015

2015-03-08

Vluchtstrook

betekenis & definitie

Een vluchtstrook is een aan de bermzijde van een autosnelweg gelegen (asfalt)strook die door automobilisten alleen gebruikt mag worden in geval van nood.

Vluchtstroken mogen alleen worden gebruikt als doorrijden leidt tot levensgevaarlijke situaties. Ook hulpdiensten mogen gebruikmaken van de vluchtstrook. In sommige gevallen, daar waar dit expliciet met bebording is aangegeven, is het voor lijndiensten toegestaan om tijdens filevorming over de vluchtstrook te rijden.

Een vluchtstrook is vaak smaller dan de reguliere rijstroken. In landen waar men rechts rijdt, ligt de vluchtrook aan de rechterzijde van de weg, voor landen waar men links rijdt geldt het tegenovergestelde. In Nederland wordt, daar waar de ruimte dit toelaat, bij autosnelwegen met vier of meer rijstroken per rijrichting aan beide zijden van de weg een vluchtstrook aangelegd.

Op wegen waar de vluchtstrook tijdens spitsuren fungeert als spitsstrook, zijn om de ca. 800 meter vluchthavens aangelegd. Die zorgen ervoor dat automobilisten ook tijdens de spits een mogelijkheid hebben om in geval van nood uit te wijken.