Nat gaan betekenis & definitie

Met de uitdrukking nat gaan wordt bedoeld dat iemand alles verliest of een uitglijder begaat. Het wordt op een informele, soms plagerige manier gebruikt.

Net als andere uitdrukkingen, moet ‘nat gaan’ niet letterlijk worden opgevat. Het betekent niet dat iemand door de regen loopt of een klets water over zich heen krijgt. De uitdrukking stamt uit het kaartspel klaverjassen, waarbij nat gaan simpelweg betekent dat een van de teams verliest: “De spelers gaan nat.” Bij klaverjassen is het een officiële uitdrukking, maar ook bij andere spellen komt het voor dat de verliezende spelers het plagerig krijgen toegeworpen: “Haha, net voor de finish gaat Peter nat!”

Ook in andere situaties kan de uitdrukking worden gebruikt. “De minister-president ging nat toen hij een verkeerde opmerking maakte. De hele zaal joelde hem uit.” Iemand kan ook bij wijze van zelfspot of reflectie zeggen dat hij nat ging: “Ik had me niet goed voorbereid op het sollicitatiegesprek, waardoor ik geen goede antwoorden kon geven op de vragen. Ik ging volledig nat!” In deze voorbeelden gaat het niet zozeer om verliezen, maar begaat de persoon in kwestie een uitglijder.