Tom Welzen

Planoloog

Gepubliceerd op 17-09-2014

2014-09-17

Last mile

betekenis & definitie

Last mile is een term uit de vervoersector waarmee de afstand wordt bedoeld tussen de dichtstbijzijnde uitstaphalte voor openbaar vervoer en iemands eindbestemming.

Het begrip wordt vooral in relatie gebracht met het openbaar vervoer, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Omdat het aanbieden van openbaar vervoer in gebieden met weinig reizigers betrekkelijk duur is, houden overheden het aanbod – zeker in tijden dat er minder te besteden is – kritischer tegen het licht. Het betekent vaak dat er minder openbaar vervoer wordt aangeboden. Reizigers op het platteland, waar de vraag naar openbaar vervoer laag en bovendien verspreid is, moeten als gevolg van het schrappen van buslijnen langere afstanden afleggen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Omdat openbaar vervoer ook een belangrijke sociale functie heeft, worden wereldwijd initiatieven ontplooid om de last mile te overbruggen. Het meenemen van een vouwfiets in de bus of trein, maar ook gebruikmaken van de OV-fiets zoals die op veel stations wordt aangeboden, zijn manieren om de last mile mee af te leggen.